Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

uhk 2008/05/12 09:32 uhk 2008/07/30 13:56 current
Line 6: Line 6:
===== 5th term ===== ===== 5th term =====
  * [[UHK:Sum5|Shrnutí]]   * [[UHK:Sum5|Shrnutí]]
-  * [[UHK:OMO1]] - Objektová modelování I 
-  * [[UHK:PSITE1]] - Počítačové sítě 
-  * [[UHK:PGRF2]] - Počítačová grafika II 
===== 6th term ===== ===== 6th term =====
-  * [[UHK:Zapis6|Zápis]] 
-  * [[UHK:OMO2]] - Objektové modelování II 
  * [[UHK:ZT2]] - Znalostní technologie II   * [[UHK:ZT2]] - Znalostní technologie II
 +
 +//deleted://
 +[[UHK:OMO1]], [[UHK:PSITE1]], [[UHK:Zapis6|Zápis 6]], [[UHK:PGRF2]], [[UHK:OMO2]]
===== Bakalářská práce ===== ===== Bakalářská práce =====
  * [[UHK:Bakalarka:Index|Bakalářka]] //locked//   * [[UHK:Bakalarka:Index|Bakalářka]] //locked//
 
uhk.txt · Last modified: 2008/07/30 13:56 by funtom
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki