Znalostní technologie

by omnifantomgator

Cvičení 1

 1. Kolik témat typu “City” je v dokumentu zachyceno?
 2. V jaké hierarchii se nalézá téma “Ballet”?
 3. Která témata mohou vystupovat v roli “supertype” v asociaci “subtype-of”?
 4. Jakého typu je téma “short name”?
 5. Které hierarchie jsou definovány v Topic Maps dokumentu?
 6. Kdo je autorem Topic Maps dokumentu?
 7. Kolik rolí v asociacích je definováno v Topic Maps dokumentu?
 8. Kdo složil operu Mala vita?
 9. Kolik postav vystupuje v opeře La Gioconda?
 10. V jakém období se odehrává děj opery Aida a kde tento údaj zjistíme?
 11. Kdy se narodil Marco Praga?
 12. Je definován nějaký interní výskyt (internal occurrence) pro asociaci “teacher/pupil”?
 13. Vyskytují se v Topic Maps dokumentu nepojmenovaná témata?
 14. Kolik netypových témat (non-typing topics) dokument obsahuje? Můžeme vidět celý jejich seznam?
 15. Jsou výskyty typu “audio recording” definovány jako interní nebo externí?
 1. 135
 2. Work / Musical Work / Ballet
 3. Literary work, Musical work, Musician, Organization, Person, Place, Theatrical work, Work, Writer
 4. Untyped
 5. Organization, Person, Place, Work
 6. Steve Pepper
 7. 28
 8. Giordano, Umberto
 9. 11
 10. Internal Occurrences / Note / Time period: the time of the pharoahs
 11. Milan
 12. Description / A relationship between a pupil and his teacher. The Italian Opera Topic Map only includes teachers of composition.
 13. ne-e
 14. Index of Individuals: 1810 témat
 15. interní

Projekt 2

Zadání:

Pro Topic Maps dokument, který jste vypracovali jako první projekt, nadefinujte deset různých dotazů v tologu. Pokuste se v nich využít:

 • vestavěný predikát instance-of
 • asociaci, definovanou v TM dokumentu
 • spojku AND
 • spojku OR
 • projekci
 • třídění
 • negaci
 • porovnání hodnot
 • inferenční pravidlo
 • některý vestavěný predikát (různý od instance-of)
 • (V dotazech samozřejmě můžete uvedené prvky tologu kombinovat.)

Dotazy uložte do wordovského souboru spolu s výsledky dotazování, tj. s tabulkami hodnot, které dotazům vyhovují. V případě obsáhlých tabulek stačí prvních např. 10 řádků. Účel každého dotazu stručně okomentujte.

IDčka

 • Artist - 13
  • Actor - 18
  • Director - 69
  • Composer - 21
 • Movie - 7
 • directed - 147
 • composed - 208

dotazy

 1. instance-of($Reziser, id69)?
 2. id208($Composer : id13, $Movie : id7)?
 3. id208($Composer : id13, $Movie : id7), id1($Composer : id13, id217 : id9)?
 4. id147($Director : id13, $Movie : id7), {id1($Director: id13, id254 : id9) | id1($Director: id13, id217 : id9)}?
 5. SELECT $Composer FROM id1($Movie : id7, id320 : id11, id217 : id9), id208($Movie : id7, $Composer : id13)?
 6. SELECT $Actor FROM instance-of($Actor, id18) ORDER BY $Actor?
 7. instance-of($Director, id69), not(id1($Director : id13, id320 : id11))?
 8. SELECT $Movie FROM id52($Movie : id2, $Year : id320, id118 : id23, id236 : id45), id1289($Year, $Num), $Num = “2006”?
 9. stared-in($A, $M):- {instance-of($A, id11), id52($A : id73, $M : id2)}. SELECT $Actor, $Movie FROM stared-in($Actor, $Movie) ORDER BY $Actor?
 10. get-instance-ids($Topic, $TP, $Detail):- {instance-of($TP, $Topic), source-locator($TP, $Detail)}. SELECT $Director, $Detail FROM get-instance-ids(id5, $Director, $Detail)?

SELECT $Actor, $Detail FROM instance-of($Actor, id11), source-locator($Actor, $Detail) ORDER BY $Actor?

 1. instance-of(id17, $Is_what)?
 2. id208($A : id13, $B : id7)?
 3. id208($A : id13, id132 : id7)?
 4. id1($A : id13, $B : id4), id1($A : id13, id217 : id9)?
 
uhk/zt2.txt · Last modified: 2008/05/12 09:32 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki